fbpx

Termes i Condicions de venda i contractació del Servei

1. Preu del producte o servei
El servei i productes s’ofereixen sense IVA. En cas d’error tipogràfic en el preu del servei o producte o incoherència amb el preu de cobrament i / o facturació, la clientela podrà exercir el seu dret de reclamació omplint el formulari de contacte que pot trobar a la nostra web o per correu electrònic a[email protected].

2. Procés de compra o contractació | Com comprar o contractar el servei
La Clientela ha d’escollir el servei en l’apartat botiga del web de BERDAC i afegir-lo a l’cistella. Seguidament, ha d’introduir els cupons de descompte que procedeixin, finalitzar la seva compra i pagar. Podrà escollir la forma de pagament entre les que es troben disponibles en aquest moment en la pàgina web.
BERDAC ofereix, a més, l’opció de registrar-se i disposar d’un compte on es guarda l’historial de compres i contractacions. Un cop registrat, la clientela podrà comprar seguint el mateix procés detallat anteriorment.

3. Disponibilitat, despeses d’enviament i terminis
La compra de productes i la contractació en línia dels serveis oferts a la web de BERDAC estan només disponibles per a l’àrea geogràfica indicada a la web. De la mateixa manera, les despeses d’enviament als quals es trobin subjectes els productes, també els inclosos en el servei, s’indicaran al web abans de procedir-se a l’pagament de la mateixa. Les despeses d’enviament no excediran els 20 € per a enviaments nacionals a Espanya (10 € per enviaments a la península, 15 € per enviaments a Balears, 20 € per enviaments a Ceuta, Melilla o les Illes Canàries), 50 € per enviaments a altres països de la Unió Europea, o els 100 € per enviaments a països fora de la Unió Europea. De la mateixa manera, els terminis de lliurament no excediran els 14 dies laborables per a enviaments nacionals a Espanya (7 dies laborables per enviaments a la península, 14 dies laborables per a enviaments a Balears, Ceuta, Melilla o les Illes Canàries), 30 dies laborables per enviaments a altres països de la Unió Europea, o els 60 dies laborables per enviaments a països fora de la Unió Europea.

4. Traspàs de risc
El risc per pèrdua i / o danys es transmet a la clientela en el moment en què es produeixi l’enviament de la mercaderia.

5. Lliurament de la mercaderia
El producte es considera lliurat al sortir del magatzem de BERDAC (Ex-estoc BERDAC). Els terminis previstos per al lliurament de l’material són merament informatius, no sent vinculants per BERDAC. Excepte acord exprés per escrit amb BERDAC, la clientela no tindrà dret a sol·licitar l’anul·lació d’una comanda o qualsevol indemnització (inclosa la devolució dels ports) en el cas que es produeixi un retard en el lliurament del producte.

6. Recepció de la mercaderia
Després de la contractació del servei IMA, la clientela rebrà a l’adreça establerta com Direcció de Lliurament els següents elements: una unitat de IMAdispenser, una unitat de IMAbase, 56 unitats de IMAwheel amb les seves corresponents tapes de segellat.
Anualment, la clientela rebrà 56 unitats de IMAwheel amb les seves corresponents tapes de segellat per poder utilitzar el servei correctament.
És condició indispensable que, en el moment de la recepció de la mercaderia, s’indiqui en l’albarà que se signa a l’transportista qualsevol incidència que pugui haver-hi en l’estat de la mateixa o del seu embalatge, i es comuniqui a BERDAC aquesta incidència en la nostra web omplint el formulari de contacte o per correu electrònic a [email protected] en un termini màxim de 24 hores des de la recepció de l’paquet. Si el paquet presenta desperfectes importants amb els quals es creu que el producte pogués haver patit danys, haurà de ser rebutjat i s’haurà de notificar a BERDAC de forma immediata.

7. Devolució de mercaderia | Condicions de devolució
La Clientela disposarà d’un termini de 14 dies a partir de la recepció del producte per exercir el dret de desistiment i enviar a BERDAC qualsevol reclamació en relació a l’producte o servei subministrat. Després d’aquest termini, els productes seran considerats com conformes per la Clientela. Si hi hagués una reclamació, aquesta s’ha de fer en la nostra web omplint el formulari de contacte o per correu electrònic a [email protected]. BERDAC no es fa responsable i es reserva el dret de rebutjar possibles devolucions en cas de mercaderia en mal estat per ús indegut. Les despeses de transport ocasionades per una devolució seran assumits per BERDAC, de manera que la Clientela enviarà el material a BERDAC a ports a pagar i BERDAC tornarà el material reposat a ports pagats. Si es rep un producte per reposar i es comprova que el seu estat és correcte, es retornarà a la clientela a ports deguts.
En el cas de productes no inclosos en el servei contractat i adquirits en l’apartat botiga del web de BERDAC, només s’acceptarà devolució de material en els següents casos:

  • Material defectuós en el moment de la seva recepció: Si el material és defectuós s’haurà d’omplir el formulari de contacte al nostre web o per correu electrònic a [email protected]. Asseguri que en l’apartat ‘Missatge’ de l’formulari especifica que es tracta d’una devolució. Posteriorment, haurà d’enviar el producte a BERDAC en el seu embalatge original.
  • Material defectuós durant la prestació de servei: En cas de material defectuós dins el període de garantia, s’acceptarà la gestió de la garantia. No serà necessari el seu embalatge original, manuals o accessoris.

8. Garantia
La garantia de tots els nostres productes és la que estableixi la normativa vigent corresponent en el moment de l’adquisició del producte per part de la Clientela.

9. Reparacions i reposicions
Les reparacions dels productes inclosos en el servei estan incloses en la quota mensual corresponent a la contractació de la mateixa sempre que les avaries no es deguin a un mal ús de el dispositiu segons el que estipula el Manual d’Instruccions de IMAdispenser. L’únic producte inclòs en el servei IMA susceptible de ser reparat és IMAdispenser. En cap cas es repararan IMAbase ni IMAwheel.
En cas de detectar una avaria en IMAdispenser, la Clientela ha de comunicar a BERDAC aquesta incidència per correu electrònic a[email protected]. El Servei Tècnic de BERDAC contactarà amb la clientela per solucionar l’avaria o comunicar-li els terminis de recollida de la seva IMAdispenser o de lliurament d’un dispositiu de substitució, si cal. Els costos de transport derivats de la reposició per avaria seran costejats per BERDAC sempre que aquesta avaria no es degui a un mal ús de IMAdispenser o a un ús no recollit en el Manual d’Instruccions de IMAdispenser. Si es constatés que l’avaria és deguda a un mal ús de l’dispositiu o a un ús no recollit en el Manual d’Instruccions de IMAdispenser, els costos derivats de l’transport s’aplicaran íntegrament a la clientela.
En el cas de pèrdua o trencament de IMAbase, la clientela podrà adquirir una nova unitat en l’apartat botiga del web de BERDAC.
Tal com s’estipula en l’apartat 4. Recepció de la mercaderia, la clientela rebrà anualment 56 unitats de IMAwheel amb les seves corresponents tapes de segellat per poder utilitzar el servei. En el cas de necessitar amb antelació aquestes unitats, la clientela podrà adquirir packs de 4 unitats en l’apartat botiga del web de BERDAC.

10. Forma de pagament
La forma de pagament serà una de les que es trobin disponibles en el moment de realitzar la comanda.

11. Devolució de rebuts domiciliats
En el cas que la clientela opti per la domiciliació de rebuts com a forma de pagament, si un rebut domiciliat fora retornat per l’entitat bancària, BERDAC tornarà a girar el rebut passatsCINC (5) dies laborables afegint a la quantitat deguda l’import corresponent a la comissió vigent per rebut retornat que aquest fet hagués ocasionat a BERDAC.

12. Cancel·lació o modificació de comandes
Un cop rebut una comanda, procedim a l’execució del mateix. A partir d’aquest moment, no s’acceptaran cancel·lacions ni modificacions de la mateixa. Un cop produïda el lliurament de la mercaderia, la clientela tindrà CATORZE (14) dies per exercir el dret de desistiment, tal com es detalla en l’apartat 7.

13. Baixa del servei
En qualsevol moment, la persona que hagi contractat el servei IMA podrà sol·licitar la baixa, no havent-hi un període mínim de permanència en el mateix.
La baixa en el servei IMA no es farà efectiva fins a la seva formalització per escrit i la retirada o desprogramació de l’equip. Si passats QUINZE (15) dies des de la data de la formalització de la baixa, l’equip no ha pogut ser retirat ni desprogramat per causes no imputables a cap de les dues parts, aquest quedarà resolt des de la data de la formalització per escrit.
BERDAC es posarà en contacte amb la clientela per gestionar la recollida dels elements de el Servei al domicili de la Clientela.
La baixa del servei no tindrà cap cost per a la clientela, sempre que aquesta faci arribar a BERDAC (BERDAC Smart Services, SL c / Llacuna 162, 08018 Barcelona) els següents elements: IMAdispenser, IMAbase, IMAwheel (els corresponents a la diferència entre les 52 setmanes cobertes i les setmanes discurridas des de l’última entrega de IMAwheel) lliurats en bon estat i bones condicions de funcionament. En cas de no lliurar en el termini estipulat algun d’aquests elements o fer-ho en condicions en què aquests elements no puguin tornar a ser utilitzats, BERDAC aplicarà les següents penalitzacions a l’venciment de l’termini estipulat per al lliurament d’aquests elements:

  • Per IMAdispenser: 249€
  • Per IMAbase: 19,95€
  • Per IMAwheel: 3,75€ per cada unitat de IMAwheel que hauria de quedar fins a la següent reposició (unitats calculades en funció de les setmanes transcorregudes des de l’últim enviament de IMAwheel realitzat per BERDAC a la clientela).

BERDAC es reserva el dret d’interrompre el servei IMA o de resoldre de manera immediata la relació, si acredita que el motiu pel qual es va cursar l’alta ha finalitzat o es produeix un ús de la mateixa contrari a la legislació vigent que sigui d’aplicació, a les condicions generals oa aquests termes i condicions de l’servei. Així mateix, BERDAC es reserva el dret a resoldre aquesta relació en el cas de detectar-se un ús inadequat o una incorrecta conservació de l’equip específic per a la prestació de servei.
Fora d’aquests supòsits, BERDAC podrà en qualsevol moment cursar la baixa i suspendre la prestació de Servei amb previ avís de QUINZE (15) dies.

14. Resolució de conflictes
Per a qualsevol qüestió relacionada amb la interpretació i / o aplicació d’aquest contracte, les parts se sotmeten a la jurisdicció i fur dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia d’un altre si n’hi ha.

15. Protecció de dades de caràcter personal
Per realitzar la compra a la web es sol·licitaran dades de caràcter personal a través del corresponent formulari de registre. Aquestes dades seran tractades per BERDAC, CIF B-67350355; domicili al carrer Gabriel i Galán, núm.18, 3r 2a i CP 08026 – Barcelona amb la finalitat de gestionar el registre d’usuari i creació de compte d’usuari, i la tramitació i facturació de la comanda de productes o serveis de l’apartat botiga de la web de BERDAC.
La base per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari expressat en el marcatge de la corresponent casella d’acceptació i l’enviament voluntari de les seves dades a l’emplenar el formulari.
Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat.
L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades a BERDAC.

16. Seguretat en el pagament
Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat a el sistema de pagament, BERDAC utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials de l’pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. Per al pagament amb targetes Visa i Mastercard, BERDAC únicament accepta transaccions CES (Comerç Electrònic Segur) amb el protocol internacional 3D Secure que es distingeix pels distintius Verified by Visa i MasterCard SecureCode. El Comerç Electrònic Segur és una iniciativa el principi bàsic és garantir la seguretat en les transaccions per Internet. A l’realitzar el pagament a través de la passarel·la de pagament segur, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit estigui activada per a Comerç Electrònic Segur. A continuació, connectarà amb el banc emissor de la mateixa, el qual sol·licitarà que autoritzi l’operació mitjançant un codi personal d’autenticació. L’operació només s’efectuarà si el banc emissor de la targeta de crèdit confirma el codi d’autenticació. En cas contrari, la transacció serà rebutjada.
Com a mesura complementària a sistema de ‘Pagament Segur’ i amb l’objectiu de col·laborar en la prevenció de l’frau a través d’Internet, BERDAC es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades per la clientela així com adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda.

Vull contactar amb vosaltres!

Gràcies per el teu correu. En breu ens posarem en contacte amb tu. Salutacions!

Vull estar al día!

Vull estar al día!

Uneix-te a la nostra comunitat i et mantindrem informat de les ultimes novetats del servei IMA

Gràcies per suscriure't a la nostra newsletter.

Contáctanos sin compromiso para saber más

Contáctanos sin compromiso para saber más

Te contestaremos lo más pronto posible

Gracias, en breve te responderemos

Vull contactar amb vosaltres!

Gracies per el teu missatge. En breu ens posarem en contacte amb tu. Salutacions!

Abrir chat
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?
[]