fbpx


Condicions Generals

Previ a la utilització dels nostres serveis, de la plataforma web, de l’App, de el dispositiu i de l’portal, et recomanem que llegeixis atentament les Condicions Generals, per aconseguir el bon funcionament dels mateixos i per a això cal dur a terme les regles i condicions establertes a continuació.

Condicions Generals

Les presents condicions generals estableixen totes aquelles condicions sota les quals els usuaris estan regits en l’ús de la nostra web berdac.com ( “Web”), l’aplicació mòbil de BERDAC ( “IMAapp”), IMAdispenser, IMAwheel, IMAbase i el portal monitor.berdac.com ( “IMAmonitor”), propietat tots ells de BERDAC SMART SERVICES SL (Des d’ara BERDAC).

IMAdispenser està connectat al núvol per a l’assistència tant a l’pacient com a les entitats autoritzades (hospitals, cuidadors, farmàcies i asseguradores) per a la presa de cada un dels diferents medicaments. IMAdispenser avisa el pacient quan ha de prendre la medicació i avisa les entitats autoritzades quan el pacient, transcorregut un temps prudencial, no hagi dispensat la presa. IMAdispenser s’utilitza només amb fins informatius i assistencials, recordant l’usuari que és la seva responsabilitat el tractament dut a terme.
IMAmonitor és la web d’administració a través de la qual es gestionen els pacients, els IMAdispenser, les alarmes, les notificacions i el tractament a dur a terme.
IMAapp de BERDAC permet la gestió de forma senzilla de l’adherència dels pacients i rebre tota la informació necessària per a la gestió de l’servei directament al mòbil.

La utilització de la Web, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor, obliga els usuaris i els implica en l’acceptació dels Termes i Condicions de venda i de contractació del servei. Sempre que un usuari no accepti una part o la totalitat d’aquests ha d’abstenir de registrar a la web, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor.

Igualment, manifesta que és major d’edat i té la capacitat suficient per a la utilització dels serveis.

Per tot això, l’accés i navegació per aquesta web, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor, implica el coneixement i l’acceptació dels següents termes i condicions de venda i de contractació del servei i és responsabilitat de cada un dels usuaris.

1. Titular del servei
El propietari i titular de la Web berdac.com, IMAapp, IMAdispenser e IMAmonitor, és BERDAC SMART SERVICES S.L., ambn domicili social en el carrer Gabriel i Galán, núm.18, 3º 2ª y CP 08026 – Barcelona, provista del C.I.F. B – 67350355, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

2. Termes y Condicions d’ús

L’accés a aquesta plataforma és voluntari i implica l’acceptació i el coneixement de les diferents advertències legals, les diferents condicions i els diferents termes d’ús de la mateixa.

Els presents Termes i Condicions regulen l’ús (incloent l’accés) de la pàgina web integrant de la plataforma de BERDAC, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor, inclosos els diferents continguts i els serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web (usuari) a IMAapp, IMAdispenser i / o a IMAmonitor, accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment d’accés.
Els continguts i serveis que BERDAC posa a disposició de l’usuari a la web, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor (respectivament, els “Continguts” i els “Serveis”) podran quedar regulats per diferents condicions particulars que, en cas d’un possible conflicte, sempre prevaldran sobre les condicions generals. L’usuari accepta i se sotmet, així mateix, cada vegada que utilitzi el corresponent Contingut o servei, als seus corresponents condicions particulars aplicables.
En conseqüència, l’usuari ha de llegir amb atenció les Condicions Generals cada vegada que es proposi utilitzar la pàgina web, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor, així com, si és el cas, les corresponents condicions particulars cada vegada que es proposi utilitzar el Contingut o Servei de que es tracti.
En tot cas, BERDAC es reserva sempre el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor, així com les presents Condicions Generals o les corresponents Condicions Particulars.
En la utilització del Web, IMAapp, IMAdispenser i / o IMAmonitor de BERDAC, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de BERDAC o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la mateixa.
BERDAC adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de diferents tipus de virus. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, BERDAC no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics ( programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

3. Continguts
Nosaltres vetllem perquè cada un dels diferents continguts que estan inclosos en la nostra web, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor estiguin sempre actualitzats, tot i que és possible que alguna o part de la informació pugui ser en algun moment inexacta o inconcreta.
No ens podem fer responsables de les diferents transmissions d’informació que es puguin dur a terme entre diferents usuaris de la web, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor.
És responsabilitat de l’usuari que les dades subministrades en el registre, siguin veraces i estiguin actualitzats, i queda prohibida la inclusió i / o la comunicació de diferents continguts que siguin falsos i / o inexactes i que puguin produir o induir a un error als restants usuaris . És imprescindible que el contingut o comunicació entre els usuaris no siguin contraris a la llei oa la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris per raó de raça, sexe, religió, o qualsevol altra condició personal.
BERDAC té el dret de retirar qualsevol contingut o comentari que pugui ser contrari a les estipulacions descrites en aquestes Condicions Generals, sense necessitat de sol·licitar el permís a l’usuari ni cap mena de requeriment.
BERDAC no és responsable en cap cas de les diferents opinions que puguin estar publicades a la plataforma oa les xarxes socials per part dels usuaris, a través de diferents eines de participació.

4. Registre
Per accedir a certes funcions de Servei, ha de donar-se d’alta com a Usuari creant un Compte. A l’crear un compte, vostè accepta, no només en el seu nom sinó també en el de totes les persones que faran servir els Serveis a través del seu compte, proporcionar informació precisa, actual i completa durant el procés de registre i actualitzar aquesta informació per mantenir-la precisa , actualitzada i completa.
Vostè només pot posseir un (1) Compte.
Per poder-se registrar com a usuari del web, IMAapp, IMAdispenser o IMAmonitor haurà de tenir com a mínim l’edat legal establerta (18 anys) i capacitat legal suficient per a la utilització dels serveis.
Per a la utilització del Web, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor, es requereix el registre complet de l’usuari, de manera que, com s’ha comentat anteriorment, aquest accepta les presents Condicions d’Ús.
Les dades introduïdes pels usuaris han de ser veraces, responent ells mateixos de la seva veracitat, sent aquests els responsables en tot moment de la protecció de la seva contrasenya, assumint els possibles danys ocasionats i perjudicis que puguin derivar-se de l’ús indegut, així com la possible cessió , revelació o pèrdua de la mateixa, i han d’informar el més aviat possible a BERDAC en cas de pèrdua.
A l’acceptació d’aquestes Condicions Generals, l’usuari consent que les seves dades formin part del fitxer de BERDAC i aquests seran tractats d’acord amb la Política de Privacitat.

5. Servei
L’usuari es regirà en la utilització de l’servei ofert per BERDAC en les presents Condicions d’ús, obligant-se a fer un ús adequat de la web, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor, sense utilitzar-los en cap moment en la realització d’activitats il·lícites o constitutives de delicte , que infringeixin qualsevol llei.
L’usuari s’obliga a no:

 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia a el terrorisme o que atempti contra els drets humans i les llibertats públiques.
 • Transmetre publicitat no autoritzada expressament
 • Suplantar a altres Usuaris

BERDAC s’ha de mantenir indemne per part dels diferents usuaris de la web, IMAapp, IMAdispenser i IMAmonitor davant de qualsevol possible reclamació, multa, sanció o pena que pugui venir obligada com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les normes d’utilització, guardant-BERDAC el dret a sol·licitar indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

5.1 ¿Com funciona IMAdispenser?
IMAdispenser funciona de la següent manera:

  • L’entitat autoritzada (hospitals, cuidadors, farmàcies i asseguradores) crea un compte per introduir els pacients.
  • Posteriorment, l’entitat autoritzada ha de registrar les dades personals dels pacients, tenint una autorització expressa de la mateixa.
  • L’entitat autoritzada introdueix les dades de l’tractament mèdic en berdac.com.
  • En el compte es generen IMAwheel associats a el tractament.
  • El IMAdispenser connectat al núvol rep la informació de l’blíster amb les dates i hores de cadascuna de les preses a dispensar.
  • IMAdispenser envia informació als servidors de BERDAC quan es produeixi un avís de presa, el pacient dispensi una presa i quan el pacient, transcorregut un temps prudencial, no hagi dispensat la presa.
  • Els servidors enviaran aquesta informació a les entitats autoritzades pel pacient per a la seva avaluació.

5.2 Licencia
Hi ha tres llicències diferents per a la utilització dels serveis IMAmonitor de BERDAC:
Llicència Basic: aquesta llicència és per a ús personal i permet com a màxim un pacient, una farmàcia i un usuari o cuidador.
Llicència Premium: aquesta llicència és més extensa, permet fins a 4 pacients, 4 farmàcies i 4 usuaris o cuidadors.

Llicència Business: aquesta llicència, dirigida a empreses, inclou tot el que una entitat autoritzada pot requerir (monitorització de diversos pacients, blísters, usuaris …).

6. Exclusió i renovació
BERDAC es reserva el dret a impedir l’ús de l’servei, de manera temporal o definitiva, a qualsevol usuari que infringeixi qualsevol norma de les establertes en aquestes condicions d’ús, contraris a la llei o a l’ètica-moral. Igualment, BERDAC podrà excloure als usuaris quan així ho consideri oportú per millorar l’operativa de el servei.
Podem revocar el nostre consentiment per a l’ús de la nostra propietat intel·lectual o qualsevol altre permís atorgat a segons aquestes condicions d’ús, en qualsevol moment. Vostè accepta que, si així ho sol·licitem, ha de prendre mesures immediates per eliminar qualsevol ús de la nostra propietat intel·lectual en què pugui estar involucrat.

7. Responsabilitat
BERDAC s’allibera de tota responsabilitat mèdica, a l’ésser únicament un dispositiu per a la presa dels diferents medicaments. El tractament, diagnòstic o assessorament mèdic no és donat per part de BERDAC, sinó per part del seu metge.
Els productes i serveis IMA s’utilitzen només amb fins informatius i assistencials recaient la responsabilitat de l’tractament als usuaris.
Els productes i serveis IMA no són un substitut de l’assessorament, diagnòstic o tractament mèdic professional. L’usuari ha de sol·licitar el consell del seu metge o un altre proveïdor de salut qualificat.
En la utilització dels productes i serveis IMA, és la seva responsabilitat verificar que els tipus i la quantitat de medicaments dispensats coincideixin amb la dosi prescrita.
Igualment, BERDAC no serà responsable dels continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol usuari.
BERDAC no respondrà per la pèrdua de dades dels usuaris per alguna de les causes no atribuïbles a l’servei ofert per IMAapp, IMAdispenser o IMAmonitor, la no disponibilitat, errors, fallades d’accés i falta de continuïtat de l’servei, o als diferents fallades o incidències que puguin produir en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes.

8. Servei de Pagament
Tots els pagaments realitzats utilitzant el sistema de pagaments de BERDAC són segurs i estan protegits. Per a més informació, consulteu els Termes i condicions de venda i de contractació del servei.

9. Propietat intel·lectual i industrial
BERDAC té el dret de propietat intel·lectual i industrial sobre el text, les imatges, els gràfics, els fitxers de so, els fitxers d’animació, els fitxers de vídeo, el programari i l’aparença de el lloc de la web berdac.com o el portal IMAmonitor,
a més de la patent industrial de IMAdispenser, no podent ser usats, copiats o distribuïts per al seu ús comercial sense el consentiment exprés de BERDAC.

10. Nulitat i ineficàcia de les clàusules
Si alguna de les clàusules establertes en aquestes Condicions Generals fos declarada com nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta clàusula de manera parcial o total, subsistint les restants clàusules de les presents Condicions Generals.

11. Llei aplicable
Aquestes Condicions Generals es regeixen i interpreten per la legislació espanyola.

12. Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes condicions generals o qualsevol comentari sobre la plataforma, si us plau dirigiu-vos a [email protected]

Vull contactar amb vosaltres!

Gràcies per el teu correu. En breu ens posarem en contacte amb tu. Salutacions!

Vull estar al día!

Vull estar al día!

Uneix-te a la nostra comunitat i et mantindrem informat de les ultimes novetats del servei IMA

Gràcies per suscriure't a la nostra newsletter.

Contáctanos sin compromiso para saber más

Contáctanos sin compromiso para saber más

Te contestaremos lo más pronto posible

Gracias, en breve te responderemos

Vull contactar amb vosaltres!

Gracies per el teu missatge. En breu ens posarem en contacte amb tu. Salutacions!

Abrir chat
1
¿Tienes alguna duda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?
[]